Modernizacja urządzeń


Windy24h

Modernizacja dźwigów to obok konserwacji, druga specjalizacja firmy Windy24h. Dzięki nawiązaniu współpracy z najlepszymi zachodnimi i polskimi firmami w branży, podzespoły modernizacyjne zakupujemy bezpośrednio u wytwórcy. Działanie takie gwarantuje przemyślaną strategię modernizacyjną oraz omijanie pośredników.

Częściowa modernizacja windy to wymiana kluczowych podzespołów na nowe charakteryzujące się lepszymi właściwościami i parametrami technicznymi w porównaniu z częściami starego typu.

Modernizacją etapową (częściową) może być np. wymiana aparatury sterowej z osprzętem na nową mikroprocesorową wyposażoną w falownik - takie działanie wydłuży żywotność starych zespołów napędowych i elementów mechanicznych. Modernizacja w tym zakresie zagwarantuje również mniejsze zużycie energii przez dźwig o ok. 30% oraz zapewni płynne przemieszczanie się kabiny (łagodny start wraz z zatrzymaniem) i dokładne poziomowanie się kabiny względem poziomu przystanku.

Wymiana zespołu napędowego to również jeden z etapów modernizacji zmierzającej w efekcie końcowym do pełnej zgodności dźwigu z aktualnie obowiązującymi przepisami. Należy jednak pamiętać, że możemy zastąpić napęd nowszym, lecz o takiej samej prędkości - w przyszłości nie będzie możliwe zwiększenie prędkości dźwigu bez ponownej wymiany wciągarki. Niekiedy jednak nie ma innej możliwości np. w przypadku awarii lub zapisów UDT zmuszających użytkownika do działania. Warto wówczas zastanowić się nad pełną modernizacją dźwigu.

"Zalety" modernizacji częściowej:
- krótki czas wyłączenia dźwigu z eksploatacji,
- niższy koszt inwestycji,
- częściowa poprawa bezpieczeństwa.

"Wady" modernizacji częściowej:
- możliwe problemy z idealną synchronizacją starych i nowych podzespołów,
- obrana droga modernizacji może się okazać po kilku latach drogą archaiczną.

Pełna modernizacja to wymiana wszystkich podzespołów z ewentualnym pozostawieniem niektórych sprawnych elementów np. prowadnic lub obciążników przeciwwagi. Kompleksowo wymieniany jest wówczas cały dźwig. W branży mówi się, że jest to idealne rozwiązanie ponieważ nie ma wówczas problemów z połączeniem starych i nowych części, które różni olbrzymia przepaść technologiczna.

"Zalety" pełnej modernizacji:
- gwarancja idealnego spasowania wszystkich podzespołów,
- mniejsza awaryjność dźwigu,
- zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami w Polsce i Unii Europejskiej,
- zmniejszenie zużycia energii,
- zwiększone bezpieczeństwo użytkowników,
- niższe koszty eksploatacji (nie dotyczy dźwigów produkcji zachodniej tzw. koncernów),
- zwiększony komfort jazdy.

"Wady" pełnej modernizacji:
- wyższy koszt inwestycji,
- dłuższy czas wyłączenia dźwigu z eksploatacji.